TevékenységTalajmechanikai LaboratóriumFotógalériaReferenciákElérhetőség

DISSIPATION TESZT

A CPTu szondázás során a csúcs után beépített piezométer segítségével a szonda lesajtolása közben jelentkező pórusvíznyomás (u2) is regisztrálásra kerül. Ezen túlmenően, a szondát tetszőleges mélységekben megállítva lehetőség van a lenyomás közben keletkező pórusvíznyomás (u2) változásának folyamatos megfigyelésére egészen az adott mélységben uralkodó nyugalmi pórusvíznyomás (u0) értékének a beálltáig. A mért nyomásváltozást logaritmikus időskálán ábrázolva meghatározható a rétegre jellemző konszolidációs együttható (cv) ill. szivárgási tényező (k).

A teszt egy szondázás során akár több mélységben is elvégezhető így egy hidrodinamikai modell megalkotásához szükséges pórusvíznyomás értékek meghatározásához nem kell több, különböző mélységű kutat létesíteni a próbaszivattyúzás elvégzéséhez ill. elkerülhetők a drága magfúrások és laborvizsgálatok költségei is! 

További előnyök:


Ábra 1: Különböző típusú görbék a dissipation tesztek során